2010. október 18-án határozott a parlament arról, hogy minden magyarországi közoktatásban tanuló diák jusson el egyszer a magyarlakta területekreaz állam támogatásával. A határátlépés legnagyobb akadálya a tetemes útiköltség és szállásdíj, ami egy 5 napos erdélyi osztálykirándulás esetén elérheti akár az egymillió forintot is. Az állam támogatása szeptembertől alapvetően ezekre a költségekre terjed ki, a kiutazóknak csak a múzeumi belépőket és az étkezést kell fedezniük. Tavasszal hirdettünk minderre nyílt pályázatot, vagyis két fajta utazásra: általános iskolák hetedik évfolyamán tanuló diákok szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásaira, valamint szakképző iskolák külhoni magyar szakiskolákkal való együttműködéseire. Iskolák pályázhattak, a tanintézmények 617 benyújtott pályázatából 351 lehetett nyertes, vagyis 191 magyarországi település egy vagy több iskolája készül, kel útra a tanévben.

A Határtalanul! program  előkészítése 2009-ben egy kutatással kezdődött, még az Apáczai Közalapítvány keretei közt. Axióma, hogy külhoni magyarság ismerete tekintetében nemcsak a szocializmusban felnőtt nemzedékek tapasztalata és tudása alacsony fokú, hanem a rendszerváltás után született fiak, unokák többségének tájékozottsága sem kielégítő. Munkatársaimmal feltérképeztük többek között a közoktatási intézmények külhoni kapcsolatait, felmértük számos iskolaigazgató tapasztalatait, elvárásait.

Bár minden nyolcadik magyar fiatal nem Magyarországon tanul magyar iskolában, ez nemigen tükröződött az intézményközi testvérkapcsolatok számában, ugyanakkor a meglévő kapcsolatok többsége is nélkülözi az oktatásszakmai tartalmat. Mindezek summájaként az általunk Határtalanul!-nak elnevezett program operatív célja a külhoni magyarságról szóló társadalmi tudás és tájékozottság növelése, a határokon átívelő kapcsolatok elősegítése valamint egy, a magyarság összetartozását és egymás iránti szolidaritását megjelenítő hálózat (mozgalom) kialakítása. Ezek a célok alapvetően a közoktatási intézmények és a pedagógus kollégák partnerségével érhetők el. 2010-ben hatezer középiskolás utazhatott ki határon túlra a pilot programban, ennek során ismertük fel, hogy a tájékozottság emeléséhez, a kapcsolatok kialakításához, a nemzeti szolidaritást alapértékként zászlajára tűző hálózat életre segítéséhez a kirándultatás mellett több eszköz komplex alkalmazására van szükség.

Határtalanul Program 2012/2013